Ilgtspējas pārskats

Mūsu ikgadējā ilgtspējas pārskatā mēs apkopojam paveikto. Neskatoties uz to, ka mēs ražojam arvien vairāk kafijas, mūsu ietekme uz vidi samazinās. Par to mēs esam patiesi gandarīti!