Norēķinu rekvizīti

Nosaukums:SIA Lofbergs Baltic
Adrese:Ziemeļu iela 53, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Reģ.Nr.:40003830061
PVN Nr.:LV40003830061
Banka:Svenska Handelsbanken AB
SWIFT:HANDSESS
Konts (EUR):SE80 6000 0000 0000 4532 0799