ilgtspejas_merki-792x320

Ilgtspējas mērķi

Katru gadu mēs īstenojam dažādas lietas, uzņemoties atbildību gan par cilvēkiem, gan vidi, lai samazinātu mūsu ietekmi uz vidi. Šis darbs ietver dažāda mēroga darbības, kas aptver visu produkta dzīves ciklu – no kafijas pupiņas līdz tasītei. Noteiktu mērķu uzstādīšana un kontrole ir nozīmīga mūsu ilgtspējas darbības daļa.

Mūsu esošais darbs ietver četrus galvenos ilgtspējas mērķus 2020. gadam:

  • 100 % sertificēts sortiments (mūsu pašu zīmoli)
  • 40 % mazāka ietekme uz vidi (salīdzinot ar 2005. gadu)
  • 100 % atjaunojama enerģija
  • 40 % sievietes vadītāji

Vairāk par to lasiet mūsu Ilgtspējas pārskatā.