Personāla politika

Mūsu vīzija nosaka, ka mēs esam «Lielākais ilgtspējīgs un sociāli atbildīgs kafijas uzņēmums Baltijas valstīs, kas ar kaislīgiem darbiniekiem nes kafijas garšas baudījumu, vedot jūs kafijas ceļojumā, kas iedvesmo!»

Viens no atslēgas vārdiem ir «kaislīgi darbinieki», ko mēs saprotam ar profesionāliem, atbildīgiem, zinātkāriem un aizrautīgiem darbiniekiem, kas ir ne tikai sava amata meistari, ne tikai labprāt iesaistās jaunos izaicinājumos, vēlas apgūt jaunas lietas, bet arī tādi, kas mīl savu darbu, lepojas ar vietu, kur strādā un jūtas labi savā darba vietā.

SIA Lofbergs Baltic personāla politikas mērķis ir ilgtermiņā piesaistīt un attīstīt profesionālus, atbildīgus un aizrautīgus darbiniekus, radot labus darba apstākļus un nodrošinot dažādus papildu bonusus, tādējādi veicinot uzņēmuma un darbinieku mērķu sasniegšanu.

Mūsu uzņēmuma noteiktās pamatvērtības ikvienam darbiniekam ir:

  • Profesionalitāte
  • Tālredzība
  • Atbildība
  • Līdzdalība
  • Uzņēmība

Personāla atlase un nodarbinātība tiek veikta, nevērtējot kandidātus vai esošos darbiniekus pēc dzimuma, vecuma, reliģiskās vai politiskās pārliecības, vai citiem diskriminējošiem aspektiem, kā orientācija, invaliditāte, ģimenes stāvoklis, tautība, pilsonība, utt. Atlases kritēriji tiek veidoti, balstoties uz darbinieku profesionālo kompetenci, zināšanām un prasmēm, atbildību un lojalitāti pret darbu, uzņēmumu un tā vērtībām, kā arī vēlēšanos attīstīties, mācīties un apgūt jauno.

Mūsu atalgojuma sistēma ietver konkurētspējīgu atalgojumu par padarīto darbu, sociālās garantijas, bonusu sistēmu, kas ir piesaistīta individuāliem darba rezultātiem. Papildu tam, darbiniekiem pēc pārbaudes laika beigām tiek nodrošināta arī veselības apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana, apmaksāti papildatvaļinājumi, u.c. labumi.

Atbalstot savus darbiniekus īpašos viņu dzīves gadījumos, mēs uzņēmuma finanšu iespēju robežās, izmaksājam pabalstus sakarā ar tuvinieka nāvi, bērna piedzimšanu, u.c. gadījumos. Tāpat atbalstot ģimenes ar bērniem, ik gadu Ziemassvētkos tiek sarūpētas nelielas dāvaniņas darbinieku bērniem vecumā līdz 14 gadiem.

Lai nodrošinātu darbinieku nokļūšanu uz darba vietu Ķekavā, mēs nodrošinām bezmaksas darbinieku autobusu posmā – Rīga – Ķekava – Rīga, (iekļaujot Valdlaučus un Baložus), kurš kursē pēc noteikta grafika.

Lai saliedētu uzņēmuma darbiniekus, veicinātu iekšējo komunikāciju, savstarpējo atbalstu un atbildību, kā arī uzlabotu darbinieku individuālo sniegumu un aicinātu darbiniekus uz personīgo izaugsmi, katru gadu mēs rīkojam darbinieku pasākumus – Ziemassvētku balli un Sporta spēles (kas ietver arī ikgadējo labāko uzņēmuma darbinieku apbalvošanu).

Lai veicinātu darbinieku nepārtrauktu attīstību un vēlmi mācīties, pēc abpusējas vienošanās nodrošinām finansiālo atbalstu dažādu, ar darba pienākumiem saistītu mācību kursu, semināru apmeklējumiem, kā arī izglītības iegūšanai.

Ik gadu tiek veiktas darbinieku pārrunas (jeb novērtēšana), kur katrs darbinieks tiekas ar savu tiešo vadītāju un saskaņā ar noteiktu anketu pārrunā svarīgākos, ar darbinieka darbu un uzņēmumu saistītos aspektus, kā darbinieka mērķi, darba pienākumi, mācību vajadzības, līderības potenciāls (vadītājiem), atgriezeniskā saite, iepriekšējā gada veikumi, mērķu izpilde, īstenoto mācību analīze un pielietojums darbā, vērtību izpratne, un citi darbiniekiem un uzņēmumam svarīgi jautājumi. Tāpat regulāri tiek veiktas darbinieku apmierinātības aptaujas uzņēmuma grupas ietvaros.

SIA Lofbergs Baltic tiecas uz drošu, ērtu, veselībai nekaitīgu un interesantu darba vidi, tādēļ mēs esam atvērti uzklausīt darbinieku vēlmes, vajadzības un gatavi sarunām un sadarbībai ar darbiniekiem mums svarīgos jautājumos.