Mārketinga pamatprincipi

  • Vienmēr koncentrēties uz uzņēmuma pamatvērtībām un uzraudzīt mārketinga stratēģijas korektu izpildi un mērķu sasniegšanu, lai spētu attiecīgi reaģēt konkrētā situācijā.
  • Izprast klientu un patērētāju vajadzības, lai spētu piedāvāt augstvērtīgus un pieprasījumam atbilstošus produktus, tādējādi apmierinot klientu un patērētāju vajadzības.
  • Nodrošināt patērētājus un klientus ar kvalitatīvu produktu iesaistot patērētājus un klientus tirgus izpētē un procesu attīstībā.
  • Veicināt zīmola atpazīstamību saglabājot un izceļot zīmola unikalitāti. Kā arī pielāgot komunikāciju ģeogrāfiski citos tirgos.
  • Radīt spēcīgu zīmola atpazīstamību, kas patērētāju novedīs pie pozitīvām darbībām (pirkt vai ieteikt).
  • Popularizēt atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību iepazīstinot klientus un patērētājus ar sertificētu produkciju un veicināt izpratni par sertifikācijas būtisko nozīmi.
  • Investēt mārketinga un produktu attīstībā, lai veicinātu konkurētspēju. Nodrošināt, lai mārketinga stratēģijas izpilde ir efektīva, konsekventa un atbilstoši integrēta.
  • Sekot rezultātiem un izvērtēt iepriekš pieņemtos lēmumus.