Atbalsta politika

Mēs sekmējam ilgtspējīgu attīstību atbalstot projektus, kuri atbilst uzņēmuma vērtībām, jo mums ir svarīgi cilvēki un vide mums apkārt. Tādēļ SIA Lofbergs Baltic, īstenojot atbildīgu uzņēmējdarbību, iesaistās sociāli nozīmīgos projektos. Mūsu atbalsta prioritāte ir ilgtermiņa projekti, kas veicina apkārtējās sabiedrības labklājību, sabiedrības izglītību, virzību uz attīstību, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, un jaunradi.

Mēs atbalstām:

  • Iniciatīvas, kas veicina apkārtējās sabiedrības labklājību;
  • Iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu, virzību uz attīstību un jaunradi;
  • Projektus, kas veicina aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
  • Kultūrizglītības projektus.

Mēs neatbalstām:

  • Biznesa projektus;
  • Projektus, kas veicina sociālo atstumtību un diskrimināciju vai ietver riska elementus;
  • Aktivitātes, kas var raisīt neiecietību un ir pretrunā vispārpieņemtām morāles vērtībām;
  • Politiska un reliģiska rakstura pasākumus vai organizācijas;
  • Projektus, kas popularizē azartspēles, alkohola un tabakas lietošanu.

SIA Lofbergs Baltic atbalstītie projekti tiek vērtēti pēc vienotiem kritērijiem iekšējā procedūrā, saskaņā ar noteiktajiem sabiedrības atbalsta principiem. Par sabiedrības atbalsta aktivitāšu koordinēšanu atbildīgā ir Mārketinga vadītāja, sadarbībā ar uzņēmuma vadību.