Vērtības

Atbildība

Mēs uzņemamies atbildību par klientiem, biznesa partneriem, darbiniekiem, sabiedrību, kā arī mūsu ģimenes iepriekšējām un nākamajām paaudzēm. Tikai apzinoties un uzņemoties atbildību par to, kas mums ir, mēs varam būt ieguvēji.

Līdzdalība

Kā uzņēmuma īpašnieki mēs aktīvi iesaistāmies uzņēmuma darbībā, esam atvērti jaunām zināšanām, to apguvei, jo esam zinātkāri un ieinteresēti, tādējādi ienesot arī jaunu informāciju uzņēmumā.

Uzņēmība

Mūsu aktīvā līdzdalība iedrošina arī pārējos mācīties, uzņemties riskus, veidot inovatīvu un aktīvu uzņēmuma garu.

Tālredzība

Mūsu ģimenes vērtības, redzējums un apzināšanās, ka uzņēmums jau ilgi ir mūsu īpašumā, veicina stabilitāti un nepārtrauktību

      Profesionalitāte

Kā īpašniekiem mums vienmēr savā darbībā ir jābūt profesionāļiem un jābalstās uz augstiem morāles principiem, un pazemību. Tikai nemitīgi mērķējot augstāk un pastāvīgi attīstot savas zināšanas gan uzņēmuma vadīšanā, gan strādājot ar cilvēkiem, mēs varam nodrošināt pārliecinātu mūsu rezultātu kvalitāti

Autori: Anders, Jan, Kathrine, Helene, Martin, Therese, Niklas un Mikael
AB Anders Löfberg īpašnieki, 2009. gada aprīlis