Projekti

ERAF finansēts projekts

 

 

SIA “MELNĀ KAFIJA” piedalās Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītajā projektā „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004; līgums ar LIAA no 2012. gada 12. septembra, nr. L-KAP-12-0010.

KPFI finansēti projekti

 

Projekts Nr. Kpfi-15.3/82 Kompleksi Risinājumi Siltumnīcefekta Gāzu Emisiju Samazināšanai Administrācijas Un Sadzīves Ēkai “Vecsilos”, Ķekavas Pagastā, Ķekavas Novadā Pabeigts 2015. Gadā.

54,7% No Projekta Attiecināmām Izmaksām Finansēja Klimata Pārmaiņu Finanšu Instruments.

Šī Projekta Īstenošanas Rezultātā Tiks Panākts Co2 Emisiju Samazinājums Par 11 Tonnām Gadā.

***

Projekts Nr. Kpfi-15.2/166 Kompleksi Risinājumi Siltumnīcefekta Gāzu Emisiju Samazināšanai Ražošanas Ēkai „Vecsilos”, Ķekavas Pagastā, Ķekavas Novadā

Pabeigts 2014. Gadā

54,83 % No Projekta Attiecināmām Izmaksām Finansēja Klimata Pārmaiņu Finanšu Instruments.

Šī Projekta Īstenošanas Rezultātā Tiks Panākts Co2 Emisiju Samazinājums Par 78,6 Tonnām Gadā

Siltumnīcefekta Gāzu Emisiju Samazināšanai