Vide un atbildība

Ir pārāk daudz tukšu vārdu par atbildību attiecībā uz vidi, kā arī sociālo atbildību. Mēs ļoti ticam, ka saistībām jābūt patiesām un godīgām, un mēs ik dienu strādājam ar šiem jautājumiem, lai padarītu pasauli labāku. Ikvienam no mums ir ļoti svarīgi uzņemties atbildību par vides aizsardzības mērķu sasniegšanu. Tiecoties šo mērķu virzienā pēdējo 15 gadu laikā mēs esam īstenojuši neskaitāmus projektus un aktīvi līdzdarbojušies, un mainījuši dažādas lietas saistībā ar kafijas audzēšanu, iepakojuma materiālu izvēli, transporta nodrošināšanu un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem kafijas ražotāju valstīs.

Mēs vienmēr cenšamies uzlabot cilvēku dzīves apstākļus kafijas audzēšanas reģionos, tādējādi nodrošinot labāku dzīvi kafijas audzēšanas kopienās. Piemēram, mēs aktīvi līdzdarbojamies dažādās jomās, lai atbalstītu ekoloģisku un ilgtspējīgu kafijas audzēšanas metožu pielietošanu, kā arī nodrošinātu godīgo tirdzniecību (Fairtrade) kafijas ražošanā, tādēļ mūsu piedāvājumā ir liela ekoloģiskās un Fairtrade kafijas izvēle.