Vadība

Lars Appelqvist

Valdes priekšsēdētājs, SIA Lofbergs Baltic

Fredrik Nilsson

Valdes loceklis, SIA Lofbergs Baltic

Jānis Mucenieks

Ģenerāldirektors, SIA Lofbergs Baltic