Sadarbība

Neviens nespēj izdarīt visu pats, bet visi kopā mēs kaut ko varam. Ja jūs veicat lietas kopā, jūs varat vairāk. Mēs sadarbojamies ar dažādiem uzņēmumiem un organizācijām. Šīs ir dažas no tām.

4 C Association – platforma, kur akcionāri kafijas industrijā risina ar ilgtspēju saistītus jautājumus neitrālas konkurences veidā.

Coffee & Climate – projekts, kur mēs darbojamies kopā ar citiem kafijas uzņēmumiem un organizācijām, lai uzlabotu kafijas audzētāju iespējas pārvarēt klimata izmaiņas.

CSR Sweden – Zviedrijas vadošais industriālais tīkls, kas koncentrējas uz korporatīvo sociālo atbildību un kopienas iesaisti.

European Coffee Federation – korporatīva organizācija Eiropas kafijas industrijā, kas koncentrējas uz atbildību un ilgtspēju.

Fairtrade – neatkarīgs produkta marķējums, kas rada iespējas kafijas audzētājiem un to personālam uzlabot savus darba un dzīves apstākļus.

Hagainitiativet – korporatīvs tīkls, kas darbojas, lai samazinātu ražošanas radītās emisijas un izcelt klimata jautājumus, parādot, ka ambicioza klimata stratēģija ved pie ieguvumiem un palielinātu ienesīgumu kompānijās.

Hållbar Livsmedelskedja – unikāla sadarbība starp pārtikas ražotājiem, kas veidota uz dialogu un sadarbību. Mēs strādājam kopā tā, lai cilvēki uz šī planētas varētu turpināt ēst labu, veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku.

International Coffee Organization – korporatīva organizācija, kas koncentrējas uz ilgtspējīgas paplašināšanās attīstību un stiprināšanu globālajā kafijas industrijā.

International Coffee Partners – bezpeļņas organizācija, kurā mēs kopā ar sešiem citiem ģimenēm piederošiem kafijas uzņēmumiem īstenojam savus attīstības projektus kafijas audzēšanas valstīs, lai uzlabotu mazo kafijas audzētāju konkurētspēju un dzīves apstākļus.

Livsmedelsföretagen – koncentrējas uz to, lai pārtikas uzņēmumus Zviedrijā raksturotu augsta reputācija un dažādība, lai tām būtu izaugsme, produktivitāte un konkurētspēja.

Naturskyddsföreningen – lielākā bezpeļņas vides organizācija Zviedrijā, kas nodarbojas ar izglītošanu un viedokļa veidošanu gan Zviedrijā, gan ārpus tās.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv – politiski neatkarīga bezpeļņas organizācija uzņēmumiem un organizācijā, kas vēlas atbalstīt un veicināt ilgtspējīgu attīstību.

Mat och Miljö – Tikšanās vieta akcionāriem pārtikas ķēdē, kur viņi var uzzināt jaunākos faktus un notikumus par dažādiem jautājumiem, kā arī nodrošina diskusijas un pieredzes apmaiņas iespēju starp uzņēmumiem, organizācijām un citiem dalībniekiem.

Oxfam – globāla izglītības organizācija, kas mobilizē cilvēkus cīņā pret nabadzību.

Rainforest Alliance – neatkarīga organizācija, kas palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību un radīt ilgtspējīgus dzīves apstākļus kafijas audzētājiem.

Swedish Leadership for Sustainable Development – tīkls, ko vada Sida, kur aptuveni 20 vadošās sabiedrības sadarbojas ar Zviedrijas strādniekiem ilgtspējīgākai attīstībai, lai samazinātu nabadzību.

UTZ Certified – bezpeļņas organizācija, kas veido nosacījumus ilgtspējīgai produkta ražošanai, palielina produktivitāti un nodrošina augstākus dzīves standartus kafijas audzētājiem.