Klimata pārskats

Hāgas iniciatīva (Hagainitiativet) ir tīkls, kurā mēs darbojamies kopā ar citiem uzņēmumiem, lai samazinātu uzņēmējdarbības radīto ietekmi uz klimatu. Katru gadu mēs izveidojam vienoto klimata pārskatu, kurā stāstām par esošajiem mērķiem, ietekmi uz klimatu un pasākumiem, kā mēs varam sasniegt mērķus. To mēs darām, lai parādītu, ka uz klimatu vērstas darbības ļauj samazināt emisijas un palielināt peļņu.