Atbildība no pupiņas līdz tasītei

Mums vienmēr ir bijis svarīgi uzņemties atbildību par cilvēkiem un vidi. Mūsu darbs ietver visu produkta dzīves ciklu – no pupiņas līdz tasītei, no audzētavas līdz patērētājam. Tostarp mums tas nozīmē veidot iespējas ilgtspējīgākām kafijas audzēšanas metodēm, gudru transporta risinājumu izvēli, produktu efektivitātes uzlabojumus un sertificētas kafijas piegādes un pieprasījuma palielinājumu.