klimats-792x320

Klimata pārskats

Hāgas iniciatīva (Hagainitiativet) ir tīkls, kur mēs darbojamies kopā ar citiem uzņēmumiem, lai samazinātu uzņēmējdarbības radīto ietekmi uz klimatu. Katru gadu mēs izveidojam vienoto klimata pārskatu, kur mēs stāstām par esošajiem mērķiem, ietekmi uz klimatu un pasākumus, kā mēs varam sasniegt mērķus. To mēs darām, lai parādītu, ka uz klimatu vērstas darbības ļauj samazināt emisijas un palielināt peļņu.

klimats      klimats2